Divulgació

Els continguts dels nostres cursos, jornades i tallers parteixen del convenciment que els africans i les africanes no són un objecte d’estudi, sinó unes companyes de viatge que ens aporten quotidianament noves formes de pensar el passat, el present i el futur de la societat global. Convé que tothom tingui la possibilitat d’aprendre dels africans.